Beleidsplan, begroting en jaarverslag

Stichting MIJN ROOTS

 1. Beleidsplan
 2. Begroting
 3. Jaaroverzicht
 1. Beleidsplan

Inleiding

Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van deze stichting. Deze versie van het beleidsplan wordt getracht duidelijk te maken wat deze stichting in de periode vanaf oktober 2016 tot en met oktober 2020 in grote lijnen wil realiseren.

Missie en visie

Ieder kind heeft het recht om te weten van wie je afstamt. Onze missie en doel omvat het adviseren en begeleiden van zoektochten naar biologische familie in Indonesië of vanuit Indonesië in Nederland. Het uiteindelijke doel is de aanvrager te herenigen met zijn of haar biologische familie. Daarnaast proberen we antwoorden te geven op vraagstukken omtrent adoptie, zoektochten en rootsreizen.

Doelstellingen

• Het realiseren van een effectief netwerk op het gebied van publiciteit.

• Het werven van sponsors en donateurs. Bedrijven en particulieren. Zowel bedrijven in Nederland als in Indonesië.

• Het netwerk in Indonesië verder uitbreiden; overheidsinstellingen in meer steden en mediakanalen met als doel families te bereiken.

• Het organiseren van bijeenkomsten om geadopteerden en geïnteresseerden tot elkaar te brengen.

* Support van de overheid

Plan van aanpak

In Indonesië groeit de publiciteit. Er is steeds meer awareness over adoptie. We nemen deel aan talkshows en radioprogramma’s welke heel Indonesië bereikt. In Nederland vertellen  steeds meer geadopteerden hun persoonlijke verhalen. Hiermee willen we een maatschappelijke probleem aankaarten.

Netwerk Indonesië

Met elke zoektocht breidt ons netwerk uit gezien we diverse dorpen en steden en instanties  bezoeken.

Bijeenkomsten

Wij willen minimaal één keer per jaar geïnteresseerden en gerelateerde de mogelijkheid geven het bestuur en elkaar te ontmoeten. Het betreft een algemene dag waar informatie en stuk entertainment te vinden is.

Met passie voor de geadopteerde proberen wij zoveel mogelijk personen te herenigen. In dit verslag beschrijven wij de gang van zaken binnen onze organisatie in de afgelopen periode van bestaan tot nu. Wij denken dat we zowel in Indonesië als in Nederland op een positie staan dat we geadopteerden een totaalpakket kunnen aanreiken wat binnen onze mogelijkheden ligt.

U leest in het vervolg wat er allemaal is gebeurd en hoe we ervoor staan. Onze visie als bestuur en de verwachtte ontwikkeling zullen wij dan ook hierin schetsen.

Wie zijn wij?

Stichting Mijn Roots is een non-profit organisatie die zich inzet om biologische families uit Indonesië te herenigen. Mede door adopties zijn veel kinderen van families van elkaar gescheiden geraakt. Zo zijn tussen de jaren 1977-1983 ruim 3000 kinderen uit Indonesië geadopteerd naar Nederland. Dit houdt in dat ruim 3000 kinderen zijn of haar thuis is kwijtgeraakt.

Visie & Missie

De geadopteerden uit Indonesië leeftijd tussen de 25 en 45 jaar hebben nu de leeftijd bereikt dat zij zich afvragen of familieleden nog leven en waarom ze zijn afgestaan.

Ieder persoon heeft het recht te weten wie zijn of haar ouders zijn. Daarom is het de grootste wens van Stichting Mijn Roots om hen te helpen door ze de mogelijkheid te bieden biologische familie te vinden. Ieder kind heeft het recht om te weten wie of zijn ouders zijn. Ons doel is zoveel mogelijk geadopteerden herenigen met biologische familie in Indonesië.

Personen in de organisatie

In Nederland werken Christine en Lucy als contactpersoon tussen Nederland-Indonesië en Nederland-aanvrager. Zij zijn beide geadopteerd uit Indonesië. Lucy heeft biologische familie gevonden en Christine is nog steeds op zoek.

Omdat de mensen achter Stichting Mijn Roots  weten hoe moeilijk het is om je biologische familie niet te kennen en zij het daarom zo belangrijk vinden om mede-geadopteerden te helpen hun biologische familie te vinden, werken zij net als onze zoekers vanuit ons hart.

In Indonesië heeft de stichting een team van vrijwillige zoekers. Ana coördineert de zoektochten. De vrijwilligers gaan fysiek zoeken naar de plaatsen, straten en wijken welke in de adoptie documenten vermeld staan. Zij werken met passie en liefde vanuit het hart met als enig doel om zoveel mogelijk families met elkaar te herenigen. Zij doen dit werk belangeloos!

Lucy is algemeen bestuurslid, Chris voorzitter, Ana penningmeester & secretaris.

Lokaal hebben we 3 vrijwilligers die zoeken december 2018. In Jakarta hebben we nu ook zoekers (journalisten) gevonden die echt een hele dag voor ons gaat zoeken waaronder een zoeker die ook nederlands spreekt en kan ook als gids worden ingezet. Voor semarang hebben we nu een zoeker en voor Surabaya en midden Java en Jakarta. Voor administratie en social media krijgen we hulp lokaal.

Voor juridische zaken maakt zich hard voor juridisch advies OJAU als het gaat om waarheidsvinding. Verder hebben we nog enkele vrijwilligers. Voor de Database en DNA experts die ook belangeloos helpen. Voor Media en naamsbekendheid krijgen we ook support van vrijwilligers. Tenslotte voor de nazorg verwijzen wij door naar coaches. Enkele geadopteerden sponsoren ons maandelijks, voor die support zijn we dankbaar en kunnen we goed gebruiken. Op de bijeenkomst zijn er ook geadopteerden die ons vrijwillig helpen. En we hebben geadopteerden die structureel doneren of geld ophalen op eigen initiatief.

Visie

We hopen zoektochten te kunnen oplossen nu we meer weten van het netwerk destijds in Indonesië, informatie van de ene zoektocht helpt de andere. We hoeven niet steeds alles meer langs te gaan, soms komen we bijvoorbeeld een adres tegen waar we al hebben gezocht. Of weten we informatie al over een bepaalde kliniek en hebben we inmiddels her en der contactpersonen die we zijn tegengekomen tijdens het zoeken.

De komende 10 jaar zullen we nog aanvragen krijgen maar het zal afnemen en moeilijker worden om familie te vinden doordat de leeftijd van biologische ouders hoger wordt. Kans op overlijden groter ook van betrokkenen als getuigen.

We verwachten de komende tijd ook steeds meer op illegaliteit te stuiten omdat we nu weten wat er zich destijds afspeelden. Aan het begin van ons avontuur wisten we niet in welke mate we dit tegen zouden komen, maar we komen het steeds vaker tegen helaas.

We hopen dat via de Database, awareness in Indonesië en bekendheid in Indonesië door media we nog meer families kunnen herenigen. Ook omdat andersom zoeken mogelijk is. We voelen ons gesteund door lokale instanties, en hopen bureaucratie te kunnen omzeilen. Dat we steeds meer medewerking tot inzage krijgen in de administratie in Indonesië.

Ons netwerk met geadopteerden breidt zich steeds verder uit. Media helpt ons hierbij. We willen dit blijven uitbreiden. “De kracht van social media” in te zetten. Verder willen we ons positief profileren en hopen we dat er veel mond op mond reclame zal plaats vinden.

Door meer aanvragen en omdat we meer willen bereiken hebben we meer vrijwilligers. Zij zullen ons versterken als contactpersoon voor geadopteerden en zich onder andere richten op Sponsoring.

In Indonesië zullen we meerdere bezoekers verspreid in Indonesië inzetten om kosten te besparen en omdat we meer bezoekers nodig hebben gezien het stijgende aantal aanvragen.

We zullen samenwerken met Ojau, UAI en andere belangenorganisaties. Deze organisaties houden zich ook bezig met het vinden van roots en waarheidsvinding voor geadopteerden. Dit zijn o.a. Shapla, ACT, Plan Angel.

Wij hopen op support van Indonesië en Nederland als het gaat om verantwoordelijkheid nemen en samenwerken, dat ze bereid zijn om geadopteerden en families te ondersteunen.

We hopen dat zoveel mogelijk geadopteerden de kans krijgen om te zoeken, dat we de drempel laag kunnen houden.

Bijeenkomsten

Minimaal 2 keer per jaar brengen wij geadopteerden bij elkaar. Men kan op informele manier kwesties rondom hun adoptie bespreken. Men helpt elkaar om adoptie, hun roots een plaats te geven in hun leven. Men wisselt ervaringen uit ten aanzien van een Rootsreis. Men helpt elkaar adoptie een plek te geven.

Adoptieouders wisselen ervaringen uit. Adoptie ouders kunnen onderling met elkaar ervaring uitwisselen en zijn betrokken bij de roots van hun kinderen.

Als geadopteerde uit Indonesië lijk je qua uiterlijk en karakter minder op hun adoptieouders dan biologisch eigen kinderen. Het is voor geadopteerden soms moeilijker om zich met hen te identificeren, tijdens bijeenkomsten merken wij dat men zich met elkaar identificeren. We hebben allemaal een zelfde achtergrond en dat geeft verbinding met elkaar.

Tegenwoordig zijn de cultuur van het land van origine en de afstand geschiedenis van de kinderen wel belangrijke thema’s bij de opvoeding in de meeste adoptiegezinnen, maar dat was in de jaren en zeventig en tachtig toen onze doelgroep is geadopteerd minder gebruikelijk. De meeste zijn geadopteerd tussen tussen de Jaren ’74 en ’83.

We proberen dan ook de geadopteerden met de cultuur van Indonesië in aanraking te laten komen en kennis van het land over te dragen.

Minimaal twee keer per jaar willen we een bijeenkomst organiseren waaronder 1 familiedag omdat “onze” kinderen wellicht met vragen zullen komen.

We mogen gratis een bijeenkomst houden op de Indonesische Ambassade, hierin geven zij hun faciliteiten en support. We hebben ook sponsoren gevonden BNI die ons helpt deze bijeenkomst mogelijk te maken en Inproba in de vorm van “food” producten.

Ons netwerk

We onderhouden contacten nu hier met ambassade NL in Jakarta het consulaat in Surabaya als Indonesische ambassade in Den Haag. Ook hebben we contact met het ministerie van sociale zaken. We worden gezien als een unieke groep Indonesiërs en Nederlanders. Vanuit de Indonesische zijde zijn we erkent als ex-Indonesiërs.

We staan op de website van Fiom vermeld als organisatie waar men naar doorverwijst voor zoektochten in Indonesië.

Lokale organisaties KEMOS Ministerie van Sociale zaken, PMI (rode kruis) en YCM vragen we ook om hulp. Laatste biedt aan om het contact te zijn voor Indonesische families die op zoek zijn naar iemand in Nederland.

Onze vrijwilligers in Indonesië komen in alle lagen van de bevolking van heel arm tot heel rijk en we worden door alle lagen geholpen door mensen op verschillende posities en het is fijn om te weten dat iedereen erg begaan is. De manier waarop onze zoekers mensen benaderen (zij kennen de Javaanse, Indonesische cultuur) helpt ook omdat er veelal taboes waren en die nu doorbroken worden.

De media is ons ook behulpzaam. We doen oproepen via landelijke kranten en lokale kranten en via de radio en tv. Dit is een optie wanneer het fysiek zoeken door onze zoekers nog niet is gelukt. Soms wordt er een artikel in de krant over Mijn Roots geschreven of worden we uitgenodigd in een talkshow of mogen we een oproep doen in een programma.

We houden een database bij van alle geadopteerden die zoeken, we kijken of er ergens overeenkomsten zitten. Mogelijk kun je met de ene zoektocht ook een andere oplossen. Wie weet vinden we een familie match.

We hebben nu wel een beetje het netwerk in kaart van adoptie organisaties destijds en er zijn een paar plaatsen waar meerdere geadopteerden vandaan kwamen. Met name daar werpen we lijntjes uit.

Ook hebben we enkele getuigen, verloskundigen gevonden die nog leven. Daar richten we ons ook op tijdens het zoeken. We proberen een overzicht te maken van betrokkenen. We kunnen ook zien waar de meeste geadopteerden vandaan komen. Sommige geadopteerden komen uit een zelfde plaats. Daar waar een kliniek was of een contactpersoon die babies opving.

In deze plaatsen bevonden zich kindertehuizen en klinieken. Soms kwamen moeders niet uit deze plaats maar uit de omgeving erbuiten, ze woonden er tijdelijk om te werken, bevielen hier of brachten hun kind hierheen om het af te staan. Er werd soms gebruik gemaakt van een tussenpersoon die het kindje naar deze plaats bracht.

Nazorg

Auteurs zien de afstand van de moeder als een allesbepalende traumatische ervaring voor geadopteerden en de moeders, omdat afstand doen van kinderen een levenslange invloed op alle betrokkenen heeft. Zij hebben vaak het gevoel dat een deel ‘aan hen ontbreekt’ en moeten op de een of andere manier mee leren omgaan met deze oer verwonding. Volgens die auteurs is een hereniging tussen geadopteerde en de moeder daarbij essentieel

Naast zoeken hopen we een steun en een luisterend oor te zijn en geven we tips en advies. Als mede geadopteerden hopen we die basis van vertrouwen te zijn.

Als een geadopteerde professionele hulp wil kunnen we hem/haar doorverwijzen naar adoptie coaches zoals Yudi Hoekstra of zorginstanties. Ook als het gaat om een moeder die een geadopteerde in Nederland zoekt kunnen we een beroep doen op het Fiom, zij kunnen in de database en nemen dan contact op met de geadopteerde in Nederland en kan deze begeleiden hierin.

Van de aanvragen tot nu toe, heeft 1/3 van onze zoekers te kampen met problemen in hun leven die met hun adoptie te maken hebben. Wat meer dan 30 jaar geleden is gebeurt daar hebben sommige geadopteerden nog last van. De problemen hebben te maken met de afstand door de moeder, de moeilijke start van het leven van sommige geadopteerden (waardoor hechtingsproblemen zijn ontstaan). Ze moeten op de een of andere manier omgaan met hun verlieservaringen en de afwezigheid van informatie over hun achtergrond. De meesten hebben hun manier van leven gevonden in de sociale maatschappij, maar er zijn er ook nog zoekenden en enkele hebben professionele hulp nodig. Ouders vinden draagt bij aan identiteitsvorming, de vraag wie ze zijn en kunnen meer rust vinden. Ook als we niet vinden proberen we begeleiding te geven bij elke stap en in de acceptatie ervan wat de uitkomst ook is. Adoptie heeft invloed op het welzijn en soms sociale leven merken wij. We leren ze meer uit hun roots te halen en elkaar te steunen “Root for each other”.

De afstandsmoeders hebben ook een wond opgelopen die blijft.

Zij hebben hun kind (moeten) afstaan voor adoptie en beschrijven heftige gevoelens van verlies, onmacht, depressie, onzekerheid en een lage zelfwaardering. Als we families hebben gevonden proberen we nazorg te bieden. We houden contact met deze moeders en helpen ze in het contact met de geadopteerde, maar ook in hun levensonderhoud, want de meesten leven in armoede. Zo gaat 1 van de vrijwilligers regelmatig langs. Concreet onze bijdrage in Indonesië:

Huis voor een moeder gezocht we beheren haar financiën

Dak van een moeder gemaakt omdat er lekkage was.  

BPJS ziektekostenverzekeringen worden afgesloten en maandelijks betaald.

De geadopteerde bekostigen dit, wij doen de uitvoering en geven soms extra’s waar nodig.

Na een ontmoeting, vragen wij hoe het was geweest. Of we ergens mee kunnen helpen. Ook vragen we of ze hun verhaal willen schrijven en willen delen met mede geadopteerden. De bijeenkomsten dragen ook bij om contact met elkaar te houden en onze ervaringen uit te wisselen. Ook gebruiken we onze website en facebook pagina om ervaringen te delen.

Een geslaagde zoektocht

Inmiddels hebben wij in een tijdsbestek van 4 jaar voor 30 geadopteerden familie gevonden. Een succes waar we erg blij mee zijn, echter er lopen nog zo’n 50 zoektochten die we graag zouden willen oplossen.

Wat zorgt ervoor dat een zoektocht slaagt?

Als namen en adressen kloppen uit de papieren en men niet verhuisd is kunnen we mensen vinden of na rondvragen weten vaak oude mensen nog dingen of kunnen gegevens bij administratiekantoren worden opgevraagd.

Ook als het bij de notaris op legale wijze is gebeurt in de file zit info van de moeder. Verder veel via via, mond op mond verspreiden van de informatie en heel veel geluk hebben.

 • We ontvangen complete dossiers van het adoptieproces.
 • We treffen authentieke ID bewijzen van afstandsouders en getuigen
 • Een foto van de afstand moeder helpt
 • Alle betrokkenen zijn geregistreerd bij de notaris die de file heeft bewaard
 • Lokale mensen helpen door mond op mond de zoek informatie te verspreiden
 • Media radio/krant/tv/internet delen de zoek informatie en er komen goede tips
 • Support van lokale administratie kantoren waar alles up to date is en files te achterhalen zijn. Namen zijn terug te vinden in de basisadministratie
 • Een integere benadering zodat geheimen, taboes worden toevertrouwd

Wat is de reden dat een kind is afgestaan?

 • Pure armoede, geen geld zelf zien te overleven. Het kind een beter leven geven.
 • Druk van de familie, opa, oma, moeder of vader bepaald.
 • Buitenechtelijk kind was niet mogelijk, daarnaast waren de moeders erg jong
 • Taboes, vreemd gaan
 • Kind van prostituee, moeder kon er niet zelf voor zorgen
 • Kind was doodziek, ouders konden het niet zelf verzorgen
 • Ze werden gedwongen het kind af te staan

Wat bemoeilijkt de zoektocht?

We kunnen niet meer bij de originele files. De data is van meer dan 35 jaar geleden. De administratie is meestal niet zorgvuldig bijgehouden destijds. Soms heeft men files weggegooid, is het opgegeten door termieten door het niet digitaliseren of goed opbergen van de documenten.

Organisaties die niet je file vanzelfsprekend vrij geven zoals een foto van de moeder, wat de zoektocht makkelijker maakt en belangrijk is voor de identiteit. Onlangs hebben 2 geadopteerden een foto gekregen na 35 jaar.

Adoptie ouders die tegenwerken en file niet vrij willen geven of informatie.

De bureaucratie, We worden soms van het kastje naar de muur gestuurd, er worden overal verschillende regels gehanteerd en bedragen voor een dienst. Soms is de juiste persoon afwezig. Je moet veel geduld hebben om iets voor elkaar te krijgen.

Afstanden maken dat het zoeken lang duurt Indonesië is een groot land met veel mensen, je hebt te maken met druk verkeer en een niet zo’n goede infrastructuur als in Nederland. Ook het landschap is niet vergelijkbaar met het platte Nederland, waardoor je langer over een bepaalde afstand doet.

Jakarta is het allermoeilijkste om familie te vinden, veel veranderd, vaak kwamen moeders van buiten de stad en woonden er tijdelijk. In de papieren werden deze tijdelijke adressen opgegeven. Familie kwam echter van buiten de stad.

Jakarta is een grote stad met miljoenen mensen, het lijkt zoeken naar een speld in de hooiberg, er wordt veel gebouwd waardoor straten/wijken verdwijnen. Omdat het meer dan 30 jaar geleden is, is er veel veranderd.

Getuigen overleden

Soms zijn mensen al overleden waardoor we dingen niet meer kunnen nagaan.

Familie en betrokkenen die niet meewerken

Soms zijn er mensen die niet alles vertellen omdat men bang is om de waarheid te vertellen omdat er een taboe schuilt.

Slordigheden in documenten jaartallen, namen verkeerd geschreven. Iemand is in 1925 geboren ipv 1952

Omgekeerde zoektocht zoeken in Nederland

Het komt nu ook voor dat familie in Indonesië een geadopteerde zoekt in Nederland.

We proberen de geadopteerde te vinden via Social Media of met hulp van Fiom. Zij kunnen in de Database gegevens geadopteerden.

In Surabaya werken we samen met Yayasan Caraka Mulia. Hier kunnen families zich melden en zij zullen ze naar ons doorverwijzen en ons een zoekopdracht geven. Door meer awareness in Indonesië hopen we dat familie zich zal aanmelden.

Illegale praktijken

We stuiten helaas ook op illegale praktijken tijdens de zoektochten. Zo’n 50% van de aanvragen hebben zoekresultaten opgebracht. Van de andere 50% hebben we wel achtergrondinformatie kunnen traceren, maar nog geen spoor naar biologische familie of vinden we wel een spoor maar loopt het op een gegeven moment dood.

We hebben een aantal moeders gevonden en horen dan hun trieste verhaal. Meestal uit armoede hebben zij hun kind afgestaan. Maar we stuiten nu ook op verhalen waarin de moeder het kind helemaal niet wilde afstaan, of min of meer in een positie werd gebracht waar het leek dat ze geen andere keus had.

 • Een moeder was na een heftige bevalling zwak en had tijd nodig om daarvan bij te komen. Aangeboden werd om even op de baby te passen zodat de moeder kon aansterken. Toen ze de baby wilde opzoeken was de baby weg.
 • In een ander verhaal is er gezegd dat men tijdelijk op de baby zou passen, zodat moeder voor geld kon werken. Echter de baby heeft ze nooit meer gezien.
 • Een moeder die in het ziekenhuis moest bevallen en een rijke dame bood aan de ziekenhuisrekening te betalen in ruil voor het kind.
 • Een verhaal dat het kind is ontvoerd.
 • Er waren tussenpersonen die de dorpen in gingen en rondvragen of iemand een baby af wilde staan. Er werd geld geboden 25.000rp destijds iets meer waard dan nu. In sommige dorpen zijn meerdere baby’s afgestaan.
 • Met name in prostitutiegebieden en arme wijken waren de tussenpersonen actief. Prostituees die zwanger waren kregen medische/financiële hulp van de tussenpersonen tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling. De baby werd vervolgens meegenomen direct na de bevalling.
 • We treffen in Jakarta een kliniek waar baby’s werden gebracht en “verkocht” men kreeg hier geld voor de baby. Als je mensen in de straat vraagt, weten ze hiervan af.
 • Op papieren staat een naam van een moeder, we vinden moeders maar dit blijken niet de moeders te zijn. Er wordt ontkend er iets vanaf te weten, of na DNA test blijkt het niet de moeder. Een moeder geeft toe dat zij niet de moeder is maar een werkster.
 • Op papieren staan adressen, als we daar rondvragen aan oudere mensen die daar destijds woonde en nooit verhuisd zijn geven ze aan dat adressen nooit hebben bestaan.
 • Als we in administratiebestanden duiken wordt er aangegeven dat de moeder niet geregistreerd is, dat het waarschijnlijk gaat om een tijdelijk adres waar de moeder niet geregistreerd, illegaal verbleef.
 • In de files van de notaris ontbreekt het aan ID bewijzen wat wel tot de procedure behoorde.
 • Van betrokken personen ontdekken we dat ze in een hoge positie zaten (artsen/diplomaten) en papieren zelf konden vervalsen.
 • Verhalen dat ouders van geadopteerden zelf hebben meegewerkt en wisten dat het illegaal ging zelfs na 1983. Zelfs als ze als ouders een negatief advies van de kinderbescherming kregen.
 • Bij de notaris is vastgelegd een kliniek waar geadopteerde geboren zou zijn, echter bij de kliniek kunnen we niets terug vinden.
 • Verhalen waarin een willekeurig iemand van de straat zich voordeed als biologische moeder in de rechtbank. Adoptieouders werden voorgelogen.
 • Er werd gewerkt met veelal dezelfde rechters/vertalers/getuigen/tussenpersonen, diverse organisaties stonden in verbinding. Als het in Jakarta te lang duurde met de papieren vloog men naar Sumatra om het daar bij de rechtbank versneld te regelen.
 • De leeftijd in de papieren strookt niet met de werkelijke leeftijd.
 • In een case was gezegd dat het ging om een buitenechtelijk kind, in werkelijkheid waren de ouders te arm om voor het kind te zorgen.
 • We lezen in een document “Wij kunnen aan de wens voldoen, sterker nog het kind is al klaar om mee gegeven te worden” Baby’s werden meegegeven aan toeristen, vliegtuigpersoneel.
 • We komen in aanraking met een “acting moeder” zij gaf zich ooit op als moeder bij de ontmoeting verzweeg ze dat ze niet de echte moeder was. De kliniek had haar naam gegeven en gezegd als de baby komt om te zoeken krijg je (financiële) hulp. Soms hebben meerdere geadopteerden dezelfde moeder naam in de papieren en komt men terecht bij deze mevrouw die de moeder niet blijkt te zijn.
 • Dna klopt niet met gegevens moeder, moeder heeft wel een kind weggegeven. Er is sprake van babyverwisseling. In de kliniek gebeurde dit vaker.
 • Geadopteerden komen na meer dan 15 jaar erachter dat de familie die ze hebben gevonden met andere organisaties niet hun biologische familie is. Dit bewijst een DNA test.

Wij als Stichting maar ook de geadopteerden en adoptieouders schrikken hier heel erg van, het ware verhaal wat we tegenkomen tijdens de zoektocht is soms hartverscheurend. Natuurlijk weten we dat adoptie is ontstaan uit ellende. Maar er is  vaak een ander verhaal verteld en dat is heel bitter. De geadopteerde maakt soms een soort rouwproces door. Het is alsof een bodem omtrent identiteit wordt weggeslagen..

Als we kijken naar de adoptie driehoek afstandsmoeder – geadopteerde – adoptieouders ging er bij de geadopteerden uit Indonesië het e.e.a. mis.

Er moet goede controle op adoptie zijn wil je niet dezelfde praktijken als destijds krijgen. Er zijn mensen en kinderrechten geschonden dit mag niet meer gebeuren.

Daarom willen we eerlijk zijn hierover en dat als het gaat om internationale adoptie dat we van dit verleden kunnen leren, want dit moet in de toekomst worden voorkomen.

OJAU

We vinden dat de overheid nalatig is geweest in de handhaving en controle op de adopties vanuit Indonesië voor en na 1983, daarom willen we de Staat aansprakelijk stellen voor de schade die een geadopteerde uit Indonesië ondervindt in de zoektocht naar de biologische familie. 

Wij hopen dat de overheid een subsidiepot open kan stellen of een vergoeding kan geven voor ieder geadopteerde die wil zoeken en voor de kosten die ermee gemoeid zijn (onkosten zoeken, vliegticket, DNA test etc).

We hopen als Stichting ook financiële steun te krijgen in bovenstaande zodat doel zoveel mogelijk geadopteerden met familie herinneringen die dat willen. Als geadopteerden willen zoeken dan zouden ze ook die kans moeten krijgen zonder voor heel veel kosten op te draaien.

Het is het recht van een kind om te weten waar hij/zijn vandaan komt en wie de

ouders zijn.

We hebben hiervoor juridische hulp gevraagd aan OJAU en in de persoon van Dewi Deijle.

Resultaten van onze hulp

Voor 30 geadopteerden hebben wij inmiddels familie gevonden.

Hiervan zijn er 14 moeders die aangeven hun kind niet te hebben willen afstaan, alleen even voor verzorging weg hebben gebracht. Hiaten in het dossier

Voor 3 geadopteerden die gevonden hebben via het fiom waren we bij de ontmoeting/contact met familie.

Voor 10 geadopteerden naast de 30 gevonden families, hebben we de moeder in de papieren gevonden, echter na dna test blijkt dit niet de moeder. Er is geen match.

Voor 10 geadopteerden hebben wij hun (roots)reis in Indonesië verzorgd.

2. Begroting & budget

 1. Overzicht onkosten zoektocht
 2. Resultatenrekening
 3. Sponsoring

Overzicht onkosten zoektocht

Wanneer een zoek aanvraag binnenkomt stellen we een contract op.

Stichting Mijn Roots vraagt aan de aanvrager een startbedrag van € 350,- (per januari 2019)  Hiervan worden de reis- en overige kosten van onze zoekers gedekt. De praktijk leert dat het startbedrag dikwijls niet voldoende is om alle kosten te kunnen dekken. Vaak moet er meerdere keren naar een vaak afgelegen plaats of wijk worden afgereisd.

Als een zoektocht succesvol wordt afgerond dan vragen wij aan de aanvrager een commissie van € 250,-. Dit gebruiken we om de extra gemaakte kosten te dekken en voor andere zoektochten.

Omdat Stichting Mijn Roots vindt dat ieder persoon het recht heeft om te weten wie zijn of haar ouders zijn en wij iedereen de kans willen geven te kunnen gaan zoeken, is het onze voorkeur het startbedrag niet te verhogen zodat de drempel laag blijft om een aanvraag in te dienen. Wij weten dat andere organisaties  600-1000 Euro of meer vragen aan de geadopteerde als startbedrag.

We gaan ervanuit dat je voor een gemiddelde zoektocht, evt. zelf naar het land afreizen 2500 Euro kost. Dit kan hoger uitvallen afhankelijk van de moeilijkheid van de zoektocht.

Resultatenrekening

Wij maken als Stichting geen winst. Tot nu toe worden kosten puur aan zoektochten en wat daarvoor nodig is besteedt. Wanneer wij een buffer hebben in de vorm van donatie gelden zouden we meer kunnen bereiken zijn we van mening.

Kostenposten

Kosten Fysieke zoektocht

Reiskosten (vliegticket, auto, taxi, bus), administratiekosten, een maaltijd en overnachting(en).

Onkosten bestuur

Kosten die het bestuur van Stichting Mijn Roots moet maken. Denk aan oprichtingkosten, administratieve kosten, promotiemateriaal en telefoonkosten, kosten website, bank kosten e.a.

Onkosten Bijeenkomsten geadopteerden

Het organiseren van bijeenkomsten brengt kosten met zich mee denk aan promotie, huur ruimte, eten en drinken e.a.

Kosten nazorg biologische moeders en geadopteerden

Bezoeken van de familie, voorzien in basisbehoeften, bemiddelen in de communicatie, bellen en contact onderhouden.

Kosten bemiddeling in communicatie.

We vertalen wat bijdraagt in de communicatie tussen mensen, belangrijk in het maken van sociale contacten. Netwerk onderhouden en het contact en begeleiding met de aanvrager.

Kosten media

Helaas lopen wij ook tegen zaken op die illegaal zijn gegaan voor hen is zoeken heel moeilijk, media blijkt dan nog de enige optie door oproepen te plaatsen. Dit betaald de geadopteerde nu zelf. We zouden ook meer naamsbekendheid willen krijgen in Indonesië door (social) media. Meer promotie willen doen, hoe groter het bereik hoe groter de mogelijkheid dat iemand reageert op een oproep.

Kosten database

Mogelijk vallen er verbanden te leggen of kan er een familie match ontstaan.

Wie weet dat er afstandsmoeders zich aanmelden in de toekomst.

Een database in Indonesië en Nederland zou mooi zijn.

Wij hopen dat we genoeg gelden mogen ontvangen dat we zoektochten kunnen vergoeden voor geadopteerden:

Kosten DNA

De testen worden momenteel door de geadopteerde zelf betaald (150-200 euro)

Afnemen van DNA en versturen van DNA brengt ook kosten met zich mee.

Kosten om te zoeken geadopteerde

Er zijn ook geadopteerden die graag willen zoeken, maar (aantoonbaar) het startbedrag en eventuele commissie niet kunnen betalen. We zouden hen graag tegemoet willen komen. Bij genoeg inkomsten zullen we alleen het startbedrag aan de geadopteerde kunnen vragen. Geen extra bedragen voor een dienst of commissie.

Tot nu toe wordt nog steeds ook veel door onszelf bekostigd. Dit omdat we niet te veel gelden op mede geadopteerden willen verhalen en dat dit werk ook een passie is voor ons. Het zou fantastisch zijn als sponsorgelden dit kostenplaatje in de toekomst kan opvangen.

Beheer van vermogen

Penningmeester Ana van Valen beheert en bewaakt de financiën. Zij houdt een overzicht bij van de inkomsten en uitgaven en verzorgt het financieel jaaroverzicht wat wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

Het geld wat Mijn Roots werft wordt besteed aan: Onverwachte kosten tijdens zoektochten op locatie, Inzet extra gidsen/zoekers, Commissie voor de gidsen/zoekers veldwerk, Vergoeding administratieve kosten, Promotiemateriaal, Media PR,Website, Communicatie, Helpdesk, Info voorziening, Kosten ten behoeve aan Bijeenkomsten (zoals zaalhuur), Reiskosten in Nederland en Indonesië, Juridische zaken, Inzage dossiers, Lobby netwerken, Dna kits, Nazorg, Casuïstiek, Dossierbeheer, Secretariaat, Financiële administratie, Oprichtingskosten, Database.

Budget

Wij vragen per 1 januari 350 Euro en bij vinden nogmaals 250 Euro. Totaal kan men 600 Euro kwijt zijn aan een zoektocht.

Kosten Inclusief Startbedrag van 350 Euro.

Kosten verschillen per zoektocht af hoeveel dagen er nodig zijn. Soms vinden we in 1 dag soms in 2 jaar (of niet).

Kosten vaak meer dan 350 Euro maar proberen we met sponsors en vinders bedrag te compenseren.

Arbeidsuren:

De vrijwilliger steekt kosteloos tijd in de zoektocht. Er worden geen arbeidsuren hiervoor gerekend.

Voor Lucy, Ana en Christine zijn de uren circa 9 fte per week.

Vervoer: Afhankelijk van de locatie zijn er connecties/vrijwilligers en is autohuur/brommerhuur of kosten chauffeur misschien niet nodig, alleen onkosten benzine. Prijzen zijn ook afhankelijk van de regio. Zo is alles in Jakarta duurder dan in kleinere plaatsen.

Autohuur 8 uur per dag 350.000 25 euro

Benzineauto volle tank per dag 210.000 15 euro

Chauffeur 8 uur per dag 200.000 12,50 euro

Brommerhuur Als het kan zetten we vrijwilligers in met een brommer.

Brommer huur per dag 200.000 12,50 euro

Benzine Brommer volle tank per dag 25.000 2 euro

Engelssprekende gids/tolk per dag 300.000 20 euro

Voor als de geadopteerde hulp nodig heeft bij een bezoek aan familie, rootsreis

Overnachting: Een overnachting is niet altijd nodig, wanneer er lokale contacten zijn.

Hotel gemiddeld per nacht gemiddeld 2-3* 400.000 25 euro

Vliegtickets: Een vliegreis is niet altijd nodig. We proberen mensen uit die omgeving in te schakelen, die kunnen zoeken of we kijken of auto/trein een optie is.

Retour van Surabaya waar Ana woont naar  diverse bestemmingen varieert.

500.000 – 1.000.000 enkele reis. 30-60 euro enkele reis

Trein 300.000 – 600.000 afhankelijk van de bestemming. 20-35 euro enkele reis

Admin in Indonesië 20 euro

o.a. bijhouden Indonesische FB pagina en reageer

verslag zoektocht maken

samenvatting maken en delen op social media

vertalen van documenten

telefonisch contacten met instanties, families onderhouden

Notaris kosten, files opvragen in Indonesië soms vraagt een instantie een vergoeding

Sommige notarissen vragen 80 Euro voor een kop

Bijkomende (extra) kosten voor geadopteerde

Bezoek aan familie op maat                       kosten voor de trip

Krant advertentie  landelijk heel Indonesië           88-150 euro

Lokaal is meestal goedkoper           35 euro

Oproep Radio/TV kosteloos/betaald

Speciale uitzending kan ook betaald prijs afhankelijk van de zender en zendtijd

0-100 euro

DNA kosten 180-215 Euro voor het LAB of FTDNA 70 Euro DNA database

DNA uitgevoerd door Mijn Roots we nemen het af en zorgen dat het wordt opgestuurd, afhankelijk van waar we naartoe moeten om dit af te nemen kosten op maat.

Meetings met geadopteerden entree afhankelijk van locatie

Ambassade gratis entree (maar een volgende keer kunnen we 10 euro entree vragen)

Zandvoort iedereen betaalde de BBQ zelf en onkosten locatie vroegen we 10 euro pp. Komende bijeenkomst zal 25 euro bedragen inclusief drinken en snacks en aandenken.

Vinders bedrag 250 euro hiermee dekken we onkosten MR administratie en ook de zoektochten dekken. Soms betalen we meer, soms minder. Steun voor MR om promotie te doen, media, database, dna, bijeenkomsten, telefoon en overige kosten…

Donateurs en sponsors.

We zijn afhankelijk van sponsoren en commissies. We geven soms meer uit voor een zoektocht dan we vragen als startbedrag. Hieronder de organisaties die ons al hebben gesteund. Lucy zal zich hier met name op richten en ze heeft een donateursbrief opgesteld die we zullen verspreiden. We denken aan organisaties die affiniteit met Indonesië hebben.

 • BNI Bank Negara Indonesia
 • Interfood Singapore
 • KEVA/IFI Indonesië
 • Particulieren waaronder geadopteerden
 • Commissies geadopteerden
 • Aviateur (goed)
 • Inproba (goed)
 • Private investeringen Ana en Christine

Naast donateurs werven denken we ook aan sponsoring en zullen we sponsor mogelijkheden op maat aanbieden. We kunnen sponsors een platform geven op onze website, social media en bijeenkomsten en staan natuurlijk open voor andere opties.

A.M. VAN VALEN MIJN ROOTS

Kantor Jakarta Pusat

No Rekening BNINIDJA 0682.836.639

Men kan ook gebruik maken van de Nederlandse rekening.

A.M. VAN VALEN

Mededeling MIJN ROOTS

NL63 INGB 0003 119 376

DNA

Om familie te zoeken adhv DNA verwijzen we jullie naar de wereldwijd al bestaande grote databanken zoals Family Tree DNA. Ook zijn er diverse DNA databanken om je afkomst te laten onderzoeken. Hier zijn wel kosten aan verbonden. We gebruiken van een bestaande bank omdat deze al een goede infrastructuur heeft en bekend is. Waarom opnieuw iets uitvinden als je gebruik kan maken van bestaande databanken. FTDNA biedt ons 100 testen aan voor 5000 euro. We willen proberen hier sponsors te vinden. Dan zouden we de 10 geadopteerden en moeders een DNA test kunnen aanbieden en geadopteerden waarvan de zoektocht op een dood spoor lijkt te lopen.

Wanneer we denken een match te hebben gevonden of familie laten we altijd de geadopteerde zelf de keuze maken om DNA af te nemen op eigen kosten. Dit kan bijvoorbeeld via Consanguinitas in Nederland of DNA.NL Wij geven de voorkeur aan laatste omdat deze test uitgebreider resultaten geeft. Maar het is aan de geadopteerde te kiezen wel of geen DNA en ook naar welke organisatie zij dit willen opsturen.

* Verder met DNA die 7 generaties terug gaat zou je ook mogelijk op familie kunnen stuiten. Het is te proberen waard. We hebben contact met Vera Hubers DNA expert zij is bereid om vragen te beantwoorden hieromtrent.

* Media; Er is contact met zenders in Indonesië over zoeken naar familie wil opzetten, dit geeft awareness in Indonesië.

We hopen oproepen te kunnen doen in talkshows en via nieuwsbladen.

*  Door bekendheid en openheid hopen we dat moeders zich gaan melden.

We kunnen voor DNA kits 100 krijgen voor 5000 hier zouden we sponsoring voor kunnen vragen en moeders en geadopteerden die niet matchen een kit kunnen geven en ook de geadopteerden waar de zoektocht spaak loopt. Tevens zouden we dorpjes waar veel kinderen vandaan kwamen in willen gaan moeders en familie bereiken. Ze de mogelijkheid geven dna af te nemen dit in samenwerking met de dorpshoofden en KEMOS sociale zaken en de zoekers. De plaatsen zijn in eerste instantie Ambarawa Semarang, Tegal, Pekalongan, Rangkasbitung, Sukorejo Daar zaten de zogenaamde haarden.

Social Media

Een hele grote groep in Indonesië heeft social media. We hebben hier zelf 3 families mee gevonden. Sommige geadopteerden maken een eigen FB pagina aan. Er is heel veel medeleven in Indonesië en veel mensen zijn bereid om te willen helpen. Ook sociale instanties delen onze post en media sites in Indonesië.

In een week is het hoogste bericht bereik 1.340 berichten op FB Stichting Mijn Roots

De indonesisch fb pagina die heeft soms 68.000 berichten bereik op een post.

Beide sites zijn in beheer van Mijn Roots. In Indonesië krijgt Ana hulp om e.e.a. te vertalen en is de website voor iedereen in Indonesië bedoeld die familie zoekt.

Een video die is gedeeld op beide pagina’s had een bereik van 170.000

www.mijn-roots.com

www.facebook.com/mencariorangtuakandung/

Mijn Roots Deal met Garuda

We verdienen hier helemaal niets aan zoals bijvoorbeeld een commissie. Ons doel is dat geadopteerden met korting naar hun roots kunnen reizen om de drempel laag te maken om naar Indonesië af te reizen. We zien terug gaan naar Indonesië, het land van de roots bezoeken ook als een bijdrage aan de identiteit, te weten waar men vandaan komt, daar waar men geboren is kan men soms ook herkenning vinden. Als men familie heeft gevonden en ze kunnen familie bezoeken met korting is dat fijn. Daarnaast komen ze meteen in aanraking met de indonesische cultuur. We krijgen een X korting die ieder jaar groter wordt als we een X target aan verkoop van tickets behalen. Reizigers kunnen naast de korting extraatjes krijgen als een gratis wifi-code en beenruimten. Op dit moment zijn we iets goedkoper dan internet aanbieders. Soms zijn we duurder wanneer internet aanbieders een korting bovenop hun inkoopprijs geven. Er zijn ook goedkopere airlines, maar die die maken meer vlieguren met een extra tussenstop. Garuda Indonesia vliegt vanaf Amsterdam rechtstreeks op Jakarta in 13 uur en is een 5 sterren airline.

Jaaroverzicht

JAAROVERZICHT 2018
Information
January 1. Found parents Petaroekan
2. Found witness Kasih Bunda, Mulia e.a.
3. Adoptee in TV One news, tasks forceD KISS helped adoptee and child trafficking organisation
4. Adoptee video viraal Social Media BBC Indonesia
5. 2 new searching cases
6. O’Ja Petitie
February 1. Found family Bandung
2. Possible half sister found in Jakarta
3. Found family with help from administration
4. 2 new searching cases
5. Contact with Trans7 and DSOS
6. Contact Dutch Embassy
7. Looking for adoptee in the Netherlands
8. Interview Dutch TV
March 1. Dutch news about illegal adoptions and responsibility dutch government
2. Meeting biological family Sukorejo
3. New Searcher will help speaking english
4. 28 Maart uitzending ZEMBLA illegale praktijken
5. Nieuws illegale adoptie praktijken, Pauw OJAI
April 1. Meeting Biological family Jakarta, and Lampung
2. BBC Indonesia Documentaire opnamen
3. Moeder gevonden
4. Files Panca Dharma kliniek gevonden
5. Bijeenkomst n.a.v. Zembla
6. Ambassade NL op de hoogte van Mijn Roots
May 1. BBC broadcasted with reach of 12 miljoen views
2. NRC artikel in Nederland
3. Moeder gevonden door FB promotie
4. Moeder gevonden in Jakarta
5. Nieuwe zoeker spreekt nederlands
6. BBC verhaal gedeeld door diverse media in Indonesië
7. Fiom helpdesk inzage papieren/vragen adoptie
8. Bijdrage Mijn Roots – Wereldwijven
June 1. Meeting biological family in Petarukan
2. Family reunion with family in Jakarta
3. 2 adoptees but only 1 mother, DNA will tell
4 Publication Telegraaf
5. Publicatie Trouw
6. Publicatie Zembla
7. Radio NPO1
8. BBC London and 11 other countries
9. Contact Politieliaison Attache NL Ambassade
10. Advies Indonesische Advocaat gevraagd ivm Acting Mothers
11. Seminar for Women’s Right attended with political party in Indonesia
12. Bijeenkomst Fort de Batterijen Nieuwegein voor geadopteerden
July 1. 5 Juli Demonstratie Hofplaats overhandigd beleidsplan en begroting samen met 4 belangenorganisaties UAI, Shapla, Plan Angel, ACT
2. Hart van NL heeft gefilmd tijdens de demonstratie
3. Rekening/sponsor BNI 12 Juli
4. DNA testen resultaten halfbroers match
5. Publicatie Tribune News Indonesia
5. DNA Geadopteerde familie Lampung match
August 1. Gesprek met de ombudsman om ministerie te benaderen en vragen om reactie op onze claim
2. Besloten om in de adviesraad van uai te gaan en samen te werken om geadopteerden te helpen
3 Uitkomst dat moeder zegt niet de moeder geadopteerde blijkt te zijn
4 Bezoek aan ministerie van sociale zaken in indonesië
5. We zoeken nu ook voor geadopteerde uit ijsland, zweden, belgië en duitsland
September 1. Geen match geadopteerde die 19 jaar geleden familie heeft gevonden
2. Interview met jawa pos
3. Dna helpdesk facebookgroep als extra dienst
4. Vergadering met uai
5. 2 Geadopteerden hebben dezelfde moeder in papieren, zegt het niet te zijn, dna test afwachten
6 . Promotie pasar raya te rijswijk groot event georganiseerd door de ambassade
October Avg regeling ingevoerd
Voorbereiding bijeenkomst locatie en uitnodiging event organisatie
Begeleiding geadopteerde rootsreis semarang
Gesprek met ombudsman
Samenwerking geadopteerden project Sulawesi
November Bijeenkomst uai en andere organisaties om te praten over adoptie
Minister dekker wil een onderzoek naar illegale adoptie vorige eeuw wat was de rol van nl
Bni bank negara indonesia sponsort onze stichting
December Publicatie wereldwijven valse papieren
Kbri bijeenkomst in rijswijk kerstmis viering en netwerk
Video achter de schermen vanuit SemarangGetuige gesproken die kon vertellen over adopties vanuit Semarang
Rootsreis geadopteerde semarang gids/zoeker op pad geweest
Kerst en nieuwjaarswens
Jaarverslag en begroting, beleidsplan

Database voor geadopteerden uit Indonesië.

Data scientist en geadopteerde Jeroen Daryanto Schuddebeurs, vrijwilliger Stichting Mijn Roots en beheerder Facebook groep Indonesian Adoptees Worldwide, heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een database voor geadopteerden uit Indonesië. 

Online formulier

Het is nu mogelijk om via onze website online een formulier met gegevens die je hebt van je adoptie (vertrouwelijk) in te vullen. 

https://docs.google.com/forms/d/1saJedqU2CgbWQXomNahy3ApVFnNpVBjjmt3M4y2LTbk/viewform?ts=59e752fa&edit_requested=true

Familie “match”

Aan de hand van deze gegevens kijken we of we overeenkomsten kunnen ontdekken. Mogelijk vinden we een familie “match” op basis van deze gegevens van geadopteerden in Nederland en families in Indonesië.

Al gezocht en gevonden?

Alle geadopteerden die al gezocht hebben roepen we tevens op het formulier in te vullen. Als je familie hebt gevonden kun je een belangrijke bijdrage leveren door gevonden gegevens van instanties en personen te delen. Denk aan getuigen, klinieken, doktoren, verloskundigen en notarissen. Die gegevens kunnen wij gebruiken om andere geadopteerden te helpen in hun zoektochten. 

“kennis bundelen = kracht”

Data van betrokkenen instanties en personen

bron: Jeroen de Graaff hij heeft onderzoek gedaan waar geadopteerden vandaan komen. Grootste groep is Jakarta. Echter woonden moeders daar meestal tijdelijk. Dat geldt ook voor Surabaya men gaf baby daar op voor adoptie maar kwam uit de omgeving. De meeste geadopteerden komen uit de volgende plaatsen:SumatraLampung katholieke kliniekBaturaja katholieke kliniekJavaSemarang en Ambarawa katholieke kliniekSurabaya en omgeving Sukarejo – Malang – Mojokerto – Blitar – Trenggalek – Jombang – KediriTrenggalek – Pacitan – TulungagungJakarta en omgeving Bogor – Bandung – Sukabumi – Karawang – CirebonMidden Java Tegal – Magelang – Pekalongan – Pemalang – Yogyakarta
Notarissen Klinieken/ziekenhuizen
Abdul KoharAlfian Yahya, S.HDarma Sanyata soedagung S,HHaji Zawir SimonHanny Djoko Daulat S.HHartanto Pandji SuryaJ.N Siregar S.HJoenoes Enceng Maogimon S.HJoko SoepadmoLany Hartono S.HMaria K. SoeharyoMaria Theresia Budi SantosoOemar SaidRaden Sudibio SjojopranotoS. TirtosugondoSugijantoSuyadi & Sugeng Harsono Klinik BKIA TandesKlinik Bersalin “Karya Kasih”Klinik Dharma KasihPuskesmas Dinas Kesehatan Kotamadya Tingkat II SurabayaRS. DR. SoetomoRSIA Pancha DharmaRumah Sakit St. Antonio BaturajaRumah Bersalin Panti Secanti GistingRumah Sakit BethesdaRumah Sakit Pintu Besi
Kindertehuizen/organisaties in Indonesie Organisaties in NL voor adoptie procedure
Asuhan Pancha DharmaAnak SejahteraAgape KartisrayaBina SejahteraBudi WahyuniDharma KasihEmanuelKarya Kasih MedanKasih BundaLembah Kesejahteraan KeluargaMuliaSayap IbuPondok PelangiPersahabatan NedindoPermata HatiPengakuan Si Cilik DarmadjiOme Ghan Panti Ashuan EunikeSt. Antonio Stichting kind en toekomst – Betty HeegWereldkinderenFamilie BlauwFamilie Bruin (Kasih Bunda)FlashZelfdoeners (ouders, particuliere individuen)Stichting MelatiNederlandse Vereniging voor PleegkinderenVreemdelingendienstRaad van KinderbeschermingMinisterie van JustitieBIABaby afgegeven aan:Diah Binti SuartaJ. Kawalusan, O. KawalusanJeanne Marie TumewuM. Thamrin Wijaya (Mothamoe Business Service)Mahardi  en Ibu Lies Handayani DarmadjiMaria JohannaMartono MartonagoroMartha ChenWinataUtariChirstine HalimAbrahamszIda BagusBudi WahyuniPinatiRachmatZuster van Laarhoven Maria, BernadetteOme Ghan
Dokters Vroedvrouw/verloskundige/zusters
Darlan DarwisE.S. MoniagaFelix. H .TandionoH.EngelH.K.WUlurJohannes TjandraKriswandiLaurentiusSoegiharto (Sr. M . Jozef. L)Sophia KruytSuharyonoSuaryantoSuster Evie TarimaWin. W. Nasution (vrouw van generaal Natusion had een kliniek)Y. Erdy KariodimedjoDokteren van Dr. Soetomo Ziekenhuis ArsantiBernadetBudi Wahyuni (Mulia) ChariahChristienDesi LidesmaE. Elana SetijawatiEndahHanati SoeharsoM. Jozef LaarveldMaria JohannaMM. SuripmiR. NGT. Freddy AsRumsijahSutianiTien NurhasaYodatenings

Bijlagen te vinden op de website

– avg privacy beleid

– sponsorbrief

– ojau persbericht

– sociale doelen