Azis Nurwahyudi Minister van Sociale- en Culturele Zaken Indonesië naar bijeenkomst Utrecht!

We vinden het bijzonder te vermelden dat Azis Nurwahyudi “Minister Counsellor of Social & Cultural Affairs” van de Ambassade Republiek Indonesië te Den Haag interesse toont in onze Stichting en deze bijeenkomst. Hij zal dan ook als speciale gast aanwezig zijn.

In Indonesië heeft stichting Mijn Roots contact met het Ministerie van Sociale- en Culturele zaken te Jakarta. Zij hebben erkenning gegeven aan geadopteerden uit Indonesië in Nederland en hopen dat het ons goed vergaat.