Over ons

Non-profitorganisatie
Stichting Mijn Roots is een non-profitorganisatie met als doelstelling het geven van advies en begeleiden van zoektochten naar biologische familie in Indonesië of vanuit Indonesië in Nederland. We proberen antwoorden te geven op vraagstukken omtrent adoptie, zoektochten en rootsreizen.

Sociale doelen

In Nederland hebben wij als sociaal doel 1 à 2 jaar een bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt door ons informatie verstrekt omtrent het starten en verloop van een zoektocht. Tevens bieden wij een plaats voor andere organisaties en gastsprekers, met een link naar Indonesië, hun werkzaamheden te presenteren. We hebben gemerkt dat de bijeenkomsten voor velen een aanvulling is op het dagelijks leven. Het ontmoeten en delen van lotgenoten en verhalen kan een positieve werking hebben op persoonlijke ontwikkeling.

Vergaderingen
Eens per kwartaal houdt het bestuur een telefonische vergadering om onze doelstellingen, cases, evenementen en beleidsplan voor de lange en korte termijn te bespreken. Het bestuur ontmoet elkaar minimaal eens per jaar, hetzij in Nederland of Indonesië. Alle vergaderingen worden bijgehouden middels notulen en worden beheerd door de secretaris. Het jaarverslag zal ter zijner tijd openbaar worden gemaakt.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Christine Verhaagen (Voorzitter)

Ana Maria van Valen (Secretaris & Penningmeester)

Ons jaarverslag, beleidsplan en begroting kun je vinden in de ‘Menubalk’.