Doneren

Stichting Mijn Roots is een non-profit organisatie die het doel heeft om biologische families uit Indonesië te herenigen.

In de periode van 1974- 1983 zijn er ruim 3000 baby’s/ kinderen vanuit Indonesië geadopteerd. Deze kinderen zijn nu volwassenen en maken gebruik van hun recht om te weten wie zijn of haar ouders zijn. Daarom is het de grootste wens van Stichting Mijn Roots om hen te helpen door ze de mogelijkheid te bieden biologische familie te vinden.

Wij; Ana, Yanien en Christine, zijn zelf geadopteerd en zijn inmiddels ervaringsdeskundigen op het gebied van adoptie destijds vanuit Indonesië en het gehele zoektraject.

Wij als geadopteerde willen ons met onze stichting inzetten voor geadopteerden uit Indonesië. Naast het verzorgen van zoektochten voor geadopteerden geven wij ook jaarlijks 2 bijeenkomsten in Nederland. De bijeenkomsten zijn er om elkaar te ontmoeten maar ook om belangrijke informatie te delen.

Het werk voor stichting Mijn Roots doet het hele team met veel passie en geheel vrijwillig. De kosten blijven echter oplopen gezien het soms moeilijk is om biologische familie te vinden als documenten onjuist blijken.

Wat wij doen met donatiegeld:

  • voor de fysieke zoektocht (reiskosten, administratiekosten etc.).
  • DNA-kits voor afstandsmoeders die zich aanmelden of tegenkomen.
  • Kosten om te zoeken voor een geadopteerde die niet de financiële middelen niet heeft.
  • Onkosten bestuur (administratie, promotie, telefoon- website en internetkosten).
  • Onkosten bijeenkomsten.
  • Kosten nazorg biologische moeders en/of familie.
  • Bezoeken van de familie; voorzien in basisbehoeften, bemiddelen in de communicatie, bellen en contact onderhouden.
  • Kosten bemiddeling in communicatie (inclusief noodzakelijke vertaling).
  • Kosten media (wordt ingezet om breder publiek bereiken wanneer een zoektocht vastloopt. Helaas vaak wanneer er illegale zaken zijn omtrent de adoptie).

Als u de geadopteerden of onze stichting een warm hart toedraagt dan vragen wij u om ons, Stichting Mijn Roots, te ondersteunen met een financiële bijdrage.

Dit kan in de vorm van een donatie en kan overgemaakt worden op Banknr. IBAN NL46 INGB 0008149908 t.n.v. Stichting Mijn Roots.

Wij hebben ook mogelijkheden als sponsor. Neem voor sponsor- mogelijkheden contact op via info@mijn-roots.com

Onze dank is groot,

Team Mijn Roots